Alstrup Kirke

Alstrup Kirke

Alstrupvej 67, Alstrup
9700 BrønderslevBygget år ca. 1130


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Alstrup Sogn

Jammerbugt Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Jammerbugt
Indbyggere i sognet:
89
Folkekirkemedlemmer i sognet:
82
Folkekirkemedlemmer i %:
92,13
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


Alstrup Kirke ligger i Alstrup ca. 12 km V for Brønderslev (Region Nordjylland). Indtil Kommunalreformen i 2007 lå den i Nordjyllands Amt, og indtil Kommunalreformen i 1970 i Hvetbo Herred (Hjørring Amt).

Skibet stammer fra en romansk kirke opført af granitkvadre over skråkantsokkel. Det oprindelige kor er senere blev nedrevet og erstattet af det nuværende langhuskor, dog blev den oprindelige triumfvæg og korbue bevaret. Skibets mure er blevet en del omsat og forhøjet med mursten. Begge de retkantede døre er bevaret, syddøren er stadig i brug, norddøren er blændet. I murværket ses spor efter romanske vinduer. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest og det lille klokketårn opført i munkesten, tårnet er af den østjyske styltårnstype. Våbenhuset bærer årstallet 1797 og Christian VII's navnetræk. Kirken blev istandsat 1951-52.

Kirkerummet:

Koret har fladt bjælkeloft, skibet fik i sengotisk tid indbygget to stjernehvælv og et krydshvælv. Alterbordet er af granit, altertavlen er en enkel renæssancetavle med et nyere maleri. Prædikestolen er fra 1700-tallet med indgang gennem en rundbuet åbning i triumfvæggen, i felterne ses de fire evangelisttegn. I triumfvæggen mod nord ses en niche til et sidealter. Ved istandsættelsen i 1951-52 afdækkede man kalkmalerier, som atter blev overkalket.

Den romanske granitfont har terningkapitælfod og kors samt skråstreger på kummen.

Lisa Hildegardt

S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
Fotograferet  i  juni 2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel