bronderslev_gamle_kirke

Brønderslev Gamle Kirke

Kirkevej 9
9700 BrønderslevBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Brønderslev Sogn

Brønderslev Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 2
Øvrige kirker i sognet:

Brønderslev Kirke

Kommune
Brønderslev
Indbyggere i sognet:
12.210
Folkekirkemedlemmer i sognet:
10.924
Folkekirkemedlemmer i %:
89,47
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Den gamle kirke ligger på kirkegården og er opført i den store kirkebygningsperiode i 1100-tallet. Man mener, at de mange kirker opførtes, fordi præsterne fik dåbsret. Denne havde hidtil været forbeholdt biskopperne. Men nu kom dåben ud til...sognekirkerne.

Kirken har gennemgået en del forandringer gennem tiderne og er blevet restaureret flere gange. Men den blev opført i romansk stil, dvs. Roms kirker og paladser var forbillede. Den har et skib, et kor og en apsis (den rundbuede tilbygning mod øst), som inde i kirken har et halvkuppel hvælv. Koret er smallere end skibet, og grænsen mellem dem består af en mur – triumfvæggen - som gennembrydes af korbuen.

Ydermuren er lavet af store, tilhuggede firkantede granitsten - kvadre. Den indvendige mur er lavet af grovt tilhuggede sten, som er kalket. Muren er over 1 meter tyk. I koret er der på sydsiden et hul, som kunne være et ”spedalskhedshul”, dvs. et hul, hvorigennem spedalske kunne følge gudstjenesten og modtage nadveren. Men det er det ikke! Det må være en ventilationskanal. Der var som regel 2 indgange i de romanske kirker – 1 på sydsiden til mændene og 1 på nordsiden til kvinderne. Dette gjaldt også kirken i Brønderslev. De velhavende familier i sognet havde deres egne pladser i kirken. Jens Andersen Kjærulf og hustru Anna Griis havde deres adelsvåben på stolene, og Helmig Galskyt fra Kornumgård forærede i 1682 kirken et ligklæde for til gengæld at beholde de 2 øverste stole – henholdsvis en kvinde- og en mandsstol. Helt op mod 1900-tallet var det almindeligt, at begravelsesritualerne foregik i den dødes hjem og på kirkegården. Den døde forblev i hjemmet, indtil begravelsen skulle foregå.

I 1913 opførtes et ligkapel i den vestlige ende af kirkegården, ikke langt fra det sted, hvor der indtil 1888 lå en skole, som blev nedrevet, fordi kirkegården skulle udvides. I 1687 kom kirken under godset Birkelse med ejeren Otto Skeel. Kirken forblev under stamhuset Birkelse, hvor slægten Skeel stadigvæk var ejere, da kirken i 1912 blev selvejende.

Lisa Hildegardt
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Brønderslev Gamel Kirke, Brønderslev Provsti
Fotograferet  i  juli 2008 og juli 2009,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel