Byrum Kirke

Byrum Kirke

Byrum Hovedgade 46
9940 LæsøBygget år ca. 1200


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Byrum Sogn

Hjørring Nordre Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Læsø
Indbyggere i sognet:
831
Folkekirkemedlemmer i sognet:
747
Folkekirkemedlemmer i %:
89,89
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Byrum Kirke er en kirke i Byrum Sogn i Læsø Kommune.. Kirken er centralt beliggende i byen Byrum, som er den største by på øen Læsø i Kattegat. Kirken er Læsøs største kirke og blev opført i 1269 som kapel - hvilket gør den til en af Danmarks ældste kirker. Den var oprindeligt ejet af munkene fra Vitskøl Kloster og blev senere overdraget til Viborg-kannikerne.

Kirken er oprindeligt opført i romansk stil af munkesten, men blev senere ombygget til gotisk stil. Under det hvide kalklag på kirkens loft gemmer der sig kalkmalerier, forestillende Sankt Georg og dragen. Kirken har desuden en figur af Læsøboernes helgeninde, den hellige Barbara.

Altertavlen er en fløjaltertavle fra ca. 1450, hvor Marias Himmelkroning og 10 nødhjælpere og helgener ses i midtfeltet, mens de 12 apostle er anbragt på fløjene. To uidentificerede figurer og apostlene Andreas og Thomas (identificeret efter attribut) har en posebog i højre hånd. En figur, der efter attributen at dømme skal være Thomas, har en posebog i venstre hånd. Judas Thaddæus har en posebog hængende i bæltet i venstre side.

Lisa Hildegardt
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Byrum Kirke, Hjørring Nordre Provsti
Fotograferet  i  juli 2008,  af  Jens  Kinkel