Em Kirke

Em Kirke

Hedegårdsvej 9, Em
9760 VråBygget år ca. 1200


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Em Sogn

Hjørring Søndre Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Hjørring
Indbyggere i sognet:
239
Folkekirkemedlemmer i sognet:
197
Folkekirkemedlemmer i %:
82,43
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Den lille, romanske kvaderstenskirke i Em er bygget i 1100-tallet. Efter en brand i 1300-tallet blev kirken genopbygget - formentlig ved lokale kræfter uden professionel ledelse, idet store mellemrum mellem granitkvaderne, navnlig i skibets nordmur, blev udfyldt mere eller mindre tilfældigt med munkesten.

Udvendig i skibets sydmur er indmuret en kvader med relikviegemme, en såkaldt "helgengrav", og foran indgangsdøren er oprejst en stor granitsten med plan overflade - begge dele formentlig rester af det oprindelige alter.

Tårnet, hvis underrum fungerer som våbenhus, er sengotisk. Det er bygget i munkesten, men blev skalmuret i 1868, hvorfor dette årstal står med murankercifre på tårnets sydmur.

I 1555 blev kirken, formentlig på grund af slet vedligeholdelse, dømt til nedrivning ved et "klemmebrev" fra Kristian III. Men sognets beboere sendte en delegation til kongen for at bede for deres kirke, og resultatet blev, at bestemmelsen om nedbrydning blev ophævet i 1558.

Mere om Kirken af Nis Gertsen (1876-1958)

Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Em Kirke
Fotograferet  i  juni 2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel