furreby

Furreby Kirke

Furreby Kirkevej 68, Furreby
9480 LøkkenBygget år ca. 1130


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Løkken-Furreby Sogn

Hjørring Søndre Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 2
Øvrige kirker i sognet:

Løkken Kirke

Kommune
Hjørring
Indbyggere i sognet:
1.656
Folkekirkemedlemmer i sognet:
1.506
Folkekirkemedlemmer i %:
90,94
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Furreby kirke er bygget omkring år 1200 i typisk romansk stil. Den er bygget af store tilhugne granitkvadre, og ligger trods sin beskedne størrelse, majestætisk på toppen af Furreby bakke.

Kirken har ikke tårn. Klokken er anbragt i en klokkestabel syd for kirken. Det må formodes at klokken oprindelig har hængt i den i 1571 nedlagte kirke i Kettrup. Selve kirkeskibet er blevet forlænget mod vest i 1937.

Altertavlen er fra renæssancetiden og i 1860 er sat en lille kopi af Thorvaldsens Kristusfigur. Den oprindelige alterudsmykning fra katolsk tid står nu på Vendsyssel Historiske Museum i Hjørring.

Alteret er et kvaderstensalter. Midt i alteret findes et relikviegemme. Relikviet er et lille stykke træ, som skal symbolisere Kristi kors. Det er et typisk katolsk relikvie, og stammer således tilbage fra før-reformatorisk tid i Danmark - fra før 1536.

Døbefonten er en romansk granitfond hvis dybde vidner om, at børnene tidligere blev neddyppet helt i dåbsvandet. Prædikestolen er sengotisk. Alterstager samt lysekroner er skænket til kirken i 1928.

Kirkeskibet - en brig - er skænket kirken i 1909.

Kirken har ikke elektrisk belysning, men når de mange levende lys er tændt, giver det en helt særlig stemning. Der afholdes gudstjeneste i kirken på de store højhelligdage - jul, påske og pinse, samt i sommer-månederne på udvalgte søndage. Der afholdes tillige mange bryllupper i kirken.

Lisa Hildegardt
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Furreby Kirke
Fotograferet  i  juni  2006/april 2007,  af  Jens  Pedersen