Jelstrup Kirke

Jelstrup Kirke

Jelstrupvej 158, Jelstrup
9480 LøkkenBygget år ca. 1200


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Jelstrup Sogn

Hjørring Søndre Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Hjørring
Indbyggere i sognet:
598
Folkekirkemedlemmer i sognet:
542
Folkekirkemedlemmer i %:
90,64
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Kirken hører til i gruppen af Vestvendsyssels kullede (uden tårn) granitkirker. Den har tidligere haft et sengotisk tårn, men det forfaldt med tiden, og i slutningen af 1700-tallet blev det delvist sløjfet sammen med en korrunding.

Tårnrummets nederste del blev senere lagt sammen med skibet, hvorved man opnåede et anseeligt kirkerum med bænkeplads til over 150 mennesker.

Det fornemme kvaderstensbyggeri er bedst bevaret i nordmuren, hvor den oprindelige kvindedør også fortsat er bevaret. I døroverliggeren ses et indhugget ornamenteret kors samt en fugl, muligvis en ørn. Over fuglen skimtes navnet IOHANNES, hvorfor det kan antages, at kirken oprindelig er indviet til apostlen Johannes, altså en Sct. Hans kirke!

I det sengotiske våbenhus hænger to tavler med aftryk af en større samling mønter, som blev fundet i jorden under gulvet ved restaureringen. De ældste er fra begyndelsen af 1200-tallet.

Kirkeklokken hænger i en klokkestabel på kirkegården. Den er støbt omkring 1450 på Klokhøj ca. 500 meter mod syd. Historisk samfund for Hjørring Amt har rejst en mindesten på støbestedet.

Alteret fra 1598 er et søjlealter med baldakinhimmel.

Prædikestolen, som er skåret af den kendte Hjørring snedker, Niels Ibsen, bærer årstallet 1610.

Den lille plumpe døbefont har samme alder som kirkebygningen.

På skibets nordvæg hænger et velbevaret epitafium over sognepræsten Poul Jensen Harridslev (1635 – 53) og hustru.


Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Jelstrup Kirke
Fotograferet  i  juni 2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel