Mylund Kirke

Mylund Kirke

Mylundvej 91
9740 Jerslev J.

Bygget år ca. 1926


Kirkens Arkitekt:  kgl. bygningsinspektør Packness

Sognes hjemmeside

Mylund Kirkedistrikt

Brønderslev Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
BrønderslevMylund Kirke, Brønderslev Provsti
Mylund Kirke, Brønderslev Provsti
Mylund Kirke, Brønderslev Provsti
Mylund Kirke, Brønderslev Provsti
Mylund Kirke, Brønderslev Provsti
Mylund Kirke, Brønderslev Provsti
Fotograferet  i  juli 2008,  af  Jens  Kinkel