Saltum Kirke

Saltum Kirke

Tinghøjgade 83 ,
9493 SaltumBygget år ca. 1130


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Saltum Sogn

Jammerbugt Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Jammerbugt
Indbyggere i sognet:
1.320
Folkekirkemedlemmer i sognet:
1.175
Folkekirkemedlemmer i %:
89,02
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2007.


Kirken der blev opført omkring 1150, var i middelalderen viet til Johannes Døberen og Sankt Nikolaus. Kor og skib ogapsis var af granitkvadre; Kort tid efter opførelsen blev tilføjet et tårn. Koret var skilt fra skibet med smal korbue. Omkring 1450 blev kor og apsis nedrevet, og skibet blev forlænget mod øst med et langhuskor på 1½ fag. Det senromanske tårn blev ved samme lejlighed nedrevet og et nyt tårn blev opført, tårnets nederste del blev åbnet så skibet blev udvidet til 3 fag. Væggene blev forhøjet og kirken fik hvælv med otte ribber. Ved ombygningen blev de gamle granitkvadre genanvendt, bl.a. ses de krumme og profilerede sokler fra apsis som sokkelsten under korets nordmur. Den retkantede norddør er tilmuret, syddøren er stadig i brug. Bygningen blev istandsat 1959-60.

Lisa Hildegardt
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Saltum Kirke
Fotograferet  i  juni 2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel