Skagen Kirke

Skagen Kirke

Ved Kirken 2
9990 SkagenBygget år ca. 1841


Kirkens Arkitekt:  Bygningsdirektør C.F. Hansen

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Skagen Sogn

Frederikshavn Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Frederikshavn
Indbyggere i sognet:
8.362
Folkekirkemedlemmer i sognet:
7.598
Folkekirkemedlemmer i %:
90,86
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Det egentlige Danmarks nordligste by hører ikke til blandt vore ældste købstæder. Nogen større bosættelse på den magre sandodde, der afslutter Jylland mod nord, har først fundet sted i løbet af 1300-tallet, men i 1413 fik den ny by sine købstadsprivilegier. Kort efter har man iværksat opførelsen af en meget anselig kirkebygning, der dengang den var ved magt viste, at Skagen var en by af en vis betydning. Dens senere skæbne og i det hele taget Skagenkirkernes historie afspejler fiskerbyens omskiftelige tilværelse. Den kirke, der nu er i brug, er ikke særlig gammel, og den er i sin nuværende skikkelse på sin vis et udtryk for den renæssance, Skagen fik, da den først blev ”opdaget” af kunstnerne.

Kirken, der ligger i et lille anlæg midt i byen, det gamle østerby kapels plads, er opført 1839-41 for midler indkommet ved en landsomfattende kollekt 1822-23 samt for 4000 rigsdaler, indvundet ved nedlæggelse af et dansk-luthersk kapel i London. Den treskibede langhusbygning af mursten var tegnet af C. F. Hansen og havde mod vest et lille tårnparti, der afsluttedes med et kors, som nu er anbragt på kirkegården over de ved ”Speed”s stranding 1909 omkomne søfolk. 1909-10 blev denne bygning ombygget og udvidet (arkitekt Ulrik Plesner) med to apsislignende udbygninger mod syd, én mod nord samt stort sakristi og delvis indbygget vesttårn endende i et firesidet lanternespir (højde i alt 36,5 meter). Det lyse interiør, der har fladt loft over orgelpulpitur og sidegallerier samt alterparti prydet af glatte marmorsøjler med forgyldte kapitæler, er udformet i samarbejde med Th. Bindesbøll, som dog inden sin død kun nåede at skitsere sine tegninger.

Lisa Hildegardt
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Skagen Kirke, Frederikshavn Provstii. All © copyright Jens Kinkel
Fotograferet  i  juli 2008,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel