Stenum Kirke

Stenum Kirke

Bogfinkevej 25, Stenum
9700 BrønderslevBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Stenum Sogn

Brønderslev-Dronninglund Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Brønderslev
Indbyggere i sognet:
446
Folkekirkemedlemmer i sognet:
380
Folkekirkemedlemmer i %:
85,20
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Stenum Kirke's Kor og kirkeskib er opført i romansk tid af granitkvadre over delvist skråkantsokkel delvist profileret sokkel. Koret er muligvis blevet forlænget mod øst i gotisk tid. Den retkantede syddør kan spores i murværket, norddøren er stadig i brug. Skibet er blevet forlænget mod vest med en tårnunderdel i sengotisk tid, tårnet blev nedbrudt i 1762. Våbenhuset er opført i sengotisk tid. Ved vestenden er nu ophængt en klokke i en klokkestabel under et halvtag.

Skibet har fladt bjælkeloft, koret har krydshvælv. Den runde korbue er bevaret med hulkantede kragsten. Alterbordet er opbygget af granitkvadre med skråkantprofil under pladen. Prædikestolen fra 1622 er af karnaptypen med hjørnesøjler og felter med evangelisterne.

Altertavlen er et maleri fra 1963 af Svend Engelund, Den barmhjertige samaritaner. Engelund har delt lærredet i en mørk og en lys del efter Det gyldne snits proportioner, Samaritaneren står i den lodrette skillelinje mellem lys og mørke, den syge ligger på den vandrette skillelinje mellem lys og mørke, fra højre kommer en præst, med hånden afviser han at ville hjælpe den syge, til højre går købmanden ud af billedet, heller ikke han vil hjælpe den syge.

Lisa Hildegardt
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Stenum Kirke
Fotograferet  i  juni 2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel