Vester Hjermitslev Kirke

Vester Hjermitslev Kirke

Ingstrupvej, Vester Hjermitslev
9700 BrønderslevBygget år ca. 1200


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Vester Hjermitslev Sogn

Jammerbugt Provsti

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Jammerbugt
Indbyggere i sognet:
539
Folkekirkemedlemmer i sognet:
500
Folkekirkemedlemmer i %:
92,76
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


Vester Hjermitslev Kirke er en kirke i Vester Hjermitslev Sogn i det tidligere Hvetbo Herred, Hjørring Amt nu Jammerbugt Kommune i Vendsyssel.

Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over hulkantsokkel. Den retkantede norddør og rundbuevinduerne i det nordlige murværk er bevaret. Tårnet er opført omkring 1500 af munkesten og genanvendte kvadre, gavlene har blændingsdekorationer med rødkalket bund.

Kirkerummet

Kirken fik indbygget krydshvælv omkring 1500, korbuen blev formodentlig omsat til spidsbue ved samme lejlighed. Alterbordet dækkes af et renæssancepanel. Altertavlen i barok er fra omkring 1700; i midterfeltet er indsat en gammel tavle med nadverordene. Det oprindelige midterfelt fra omkring 1700 er nu ophængt i koret; på billedet ses Jesus med tolderen og farisæeren. Et tilsvarende maleri findes i Ingstrup kirke. Altertavlen har desuden haft to andre malerier i midterfeltet, det ene er en kopi efter Bloch, begge er nu ophængt i tårnrummet. På skibets nordvæg er ophængt et korbuekrucifiks fra omkring 1500, på det afkvistede korstræ er der forneden svajede sidegrene, som bærer figurer af Jomfru Maria og Johannes.
Prædikestolen i renæssance er fra omkring 1600. I felterne ses relieffer fra Jesus historie, desuden ses navnene præst Jens Jørgensen og hans forældre sognepræst Jørgen Jensen og hustru.
Ved tårnbuen står en Mariafigur.

Den romanske døbefont af granit har glat kumme på pyramidestubfod.


Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Vester Hjermitslev Kirke
Fotograferet  i  juni 2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel