Sankt Pauls Kirke

Sankt Pauls Kirke

Skt. Paul Kirkeplads,
8000 Århus C.Bygget år ca. 1887


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Sankt Pauls Sogn

Århus Domprovsti
Århus Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Århus
Indbyggere i sognet:
9.298
Folkekirkemedlemmer i sognet:
7.402
Folkekirkemedlemmer i %:
79,61
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Sankt Pauls Kirke ligger for enden af M. P. Bruunsgade i Århus.

Den er en af de få kirker der ikke har tårnet vendt mod vest, men derimod mod nord; Det skyldes at etatsråd M. P. Bruun, som skænkede grunden til kirken stillede som betingelse at den vendte ansigtet mod byen. Den er opført 1884–87 i nyromansk stil, tegnet af kongelig bygningsinspektør W. Th. Walther. Kirken har to tårne, et højt midtskib med lidt lavere sideskibe samt apsis.

Alterbilledet stammer fra 1897 og er malet af H.C. Siegumfeldt. Siden opførelsen er der tilføjet et pulpitur (1900), to sidebygninger (1904), og senest et sognehus. Sognehuset er opført i 1978 og tegnet af arkitekt Exner, som har hentet inspiration fra Oude Kerk i Amsterdam. Kirken har fået påbygget en række små borgerhuse direkte op ad facaden.

Lisa Hildegardt
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Sankt Pauls Kirke
Fotograferet  i  juli  2006 og april 2007, Jens Kinkel
All © copyright Jens Kinkel