Frørup Kirke

Frørup Kirke

Præstevænget 5A
5871 FrørupBygget år ca. 1130


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Frørup Sogn

Nyborg Provsti
Fyens Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Nyborg
Indbyggere i sognet:
803
Folkekirkemedlemmer i sognet:
725
Folkekirkemedlemmer i %:
90,29
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Kirken er opført i tre tempi. Den ældste del af kirken, som ses umiddelbart ved siden aftårnet imod syd er fra ca. 1190.

I midten af 1300-tallet er kirken blevet udvidet imod øst, og som den står nu, med skib,våbenhus og tårn, anslås den til at være færdiggjort omkring 1490.
Frørup kirkes anselige størrelse skyldes i nogen grad de gode indtægter som Regisse-kilden indbragte. Her blev der holdt marked og her søgte folk helbredelse i hellig kildens vand. Kildevandet blev solgt på små læderflasker, og der blev indkøbt god kirkekunst for pengene.

I 1975 gennemgik kirken en større restaurering, hvorved det smukke vendealter blev sat i stand, ligesom prædikestolen med tilhørende himmel blev afrenset.

Lisa Hildegardt
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Frørup Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i august/oktober 2012,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel