Hjulby Kirke

Hjulby Kirke

Stationsvej 6, Hjulby
5800 NyborgBygget år ca. 1883


Kirkens Arkitekt:  Frederik Vilhelm Tvede

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Hjulby Sogn

Nyborg Provsti
Fyens Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Nyborg
Indbyggere i sognet:
237
Folkekirkemedlemmer i sognet:
206
Folkekirkemedlemmer i %:
86,92
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


I den tidlige middelalder lå der i Hjulby en kongsgård med tilhørende kirke i landsbyen Hjulby. Efter Nyborg Slots opførelse mistede Hjulby efterhånden sin betydning, og i forbindelse med reorganiseringen af kirken efter reformationen blev Hjulby Kirke nedrevet 1555 og sognet lagt ind under Nyborg Sogn. Muligvis er nogle af granitkvaderne fra kirken benyttet ved opførelsen af Nyborg Vor Frues kirketårn i 1581.

Den nuværende Hjulby Kirke er opført 1882 efter tegning af arkitekt Frederik Vilhelm Tvede (1826–91), som i øvrigt forestod restaureringen af Nyborg Vor Frue Kirke i 1870 og bygningen af Nyborg Rådhus. Kirken blev opført for Nyborg Kirkes kapitaler formedelst 25.000 kr. og var ejet af Nyborg Kirke indtil 1956, da den blev udskilt fra Nyborg ved oprettelsen af det tredje præsteembede i pastoratet.

Kirken er et typisk eksempel på kirkebygningsstilen i slutningen af 1800-tallet. Den er meget enkel i udførelsen og ligger frit synlig i landskabet med lavt tårn, forholdsvis bredt langhus og afrundet kor.

Lisa Hildegardt
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Hjulby Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i august/oktober 2012,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel