Vindinge Kirke

Vindinge Kirke

Bøjdenvej 116A, Vindinge
5800 NyborgBygget år ca. 1130


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Vindinge Sogn

Nyborg Provsti
Fyens Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Nyborg
Indbyggere i sognet:
3.383
Folkekirkemedlemmer i sognet:
1.949
Folkekirkemedlemmer i %:
87,17
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Vindinge var fra gammel tid en central og vigtig lokalitet, som gav navn til det store Vindinge herred på Østfyn.

Fyns biskop, Jacob Madsen, skrev i 1589 i sin visitatbog, at Vindinge kirke i 1181 var blevet indviet til skt. Nikolaus, de rejsende købmænds helgen.

Det eneste der er tilbage af den gamle romanske kirke, er en række profilerede kvader-sokkelsten, som i dag kan ses på kirkens sydside. Derudover er der fra den ældste tid bevaret en gravsten, som har fået en plads i kirkediget syd for kirken.
Den romanske kirke blev i 2. halvdel af 1300-tallet erstattet af en gotisk teglstenskirke, der er den centrale kerne i kirkebygningen, som den fremstår i dag. Man kan stadig se de gamle døråbninger mod syd og nord, selvom de nu er tilmurede, og i midtskibets sydmur ses resterne af de høje, smalle vinduer.

Vindinge kirke fremstår i dag som en meget stor korskirke. Kirkens korsarme blev bygget omkring år 1400. Indvendig i den nordre korsarm er de oprindelige, malede indvielseskors synlige, og ved overgangen til den søndre korsarm ses resterne af et andet oprindeligt kalkmaleri, som blev opdaget og afdækket i 1975; det bevarede billede viser Maria siddende under korset med Jesus.

Lisa Hildegardt
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vindinge Kirke, Nyborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i august 2012,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel