Lundeborg Kirke

Lundeborg Kirke

Knarreborg Møllevej 39, Lundeborg
5874 HesselagerBygget år ca. 1896


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Lundeborg Sogn

Svendborg Provsti
Fyens Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Svendborg
Indbyggere i sognet:
545
Folkekirkemedlemmer i sognet:
448
Folkekirkemedlemmer i %:
82,20
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Lundeborg Kirke — hvis første officielle navn var »Lundeborg Bedehus — har været ejet og administreret af stamhuset Broholm, indtil det overgik til menigheden i Lundeborg. Bedehuset blev bygget i 1896.

I de første år var der kun gudstjeneste en gang om måneden og altergang to gange om året og altid på en hverdag.

Bedehuset blev indviet til kirke af biskop Balslev og kirken blev lagt sammen med pastoratet i Oure og Vejstrup. Samtidig blev der nu afholdt regelmæssige gudstjenester. Modsat de fleste andre danske kirker har Lundeborg Kirke alteret i langhusets vestlige ende og tårnet — der er opført senere — i den østlige. Hele kirken er bygget af teglsten.

At Lundeborg overhovedet fik sit bedehus og senere kirke skyldes i høj grad – efter initiativ og vedholdenhed fra lærerinde frk. Matilde Olivia Sørensen. Midlerne hertil blev fremskaffet ved frivillige bidrag fra beboerne i Lundeborg.10 år senere – i 1906 blev kirketårnet bygget og senere indviet.Først den 17.juni 1917 blev der foretaget en egentlig indvielse til funktion som egentlig kirke.

Efter Lærerinde frk. Olivias Sørensens død blev der fundet nogle optegnelser fra Lundeborg kirkes tilblivelse, som blev nedskrevet. Gemt til senere tiders interesse, som der står.

Læg mærke til:

Alterbordet er udført i teglsten. Over alterbordet er som altertavle skrevet teksten fra indstiftelsen at nadveren. Det oprindelige alterparti er ændret i 1948 ved Hans Rasmussen.

Døbefonten er at granit og i romansk stil. Den stammer formodentlig fra en at de nordfynske kirker, der blev nedlagt i ioo-tallet.

Dåbsfadet er et messingfad.

Kirkeklokken stammer fra 1906 og er skænket af kammerherre Sehested, Broholm.

Kirkeskibet er en model at en 3-mastet fuldrigger og bærer navnet "Haabet". Det er bygget og skænket at Peter A. Petersen og blev ophængt i Lundeborg Kirke i 1923.

Orglet er indviet i 2001 og bygget at R G. Andersen og Bruhn. Ni stemmer. Forhenværende biskop og salmedigter Johannes Johansen skrev i den anledning en salme tilegnet Lundeborg Kirke.

Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lundeborg Kirke, Svendborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i oktober 2012,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel