Kollerup Kirke

Kollerup Kirke

Hygumvej 70,
7300 JellingBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Kollerup Sogn

Vejle Provsti
Haderslev Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Vejle
Indbyggere i sognet:
492
Folkekirkemedlemmer i sognet:
413
Folkekirkemedlemmer i %:
83,94
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Den hvidkalkede romanske kirke i Kollerup er bygget i 1200-tallet og blev i middelalderen indviet til Sct. Nikolaj, som har været en af de mest populære helgener i kristenheden. Sct. Nikolaj er også helgen og beskytter for de vejfarende. Kirken har haft en central placering, idet Kollerupvej og Hygumvej udgør en del af den gamle Skanderborg-Ribevej, kendt fra folkevisen om Valdemar Sejrs ridt til den døende Dronning Dagmar i Ribe.

Kollerup kirke har gennem tiden haft flere ejere, bl.a. Brandbjerg og Skovgård og tårnrummet har i sin tid været gravkammer for familien Brochdorf på Brandbjerg.

Gravstenene ligger nu ude på kirkegården og er blevet restaureret for få år siden.

Kirken var i privat eje helt indtil 1930, hvor den blev afhændet til menighedsrådet.

Kollerup kirke har en 3-fløjet Maria-altertavle, som efter Refor-mationen blev lagt på kirkeloftet. I begyndelsen af 1900-tallet blev den taget til nåde igen, og ved en stor restaurering i 1950-51 blev Maria figuren, samt de 4 små figurgrupper, afrenset for farve og indsat i et trefløjet alterskab, fremstillet efter gammelt forbillede.

Lisa Hildegardt
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Kollerup Kirke
Fotograferet  i april   2009,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel