Vindelev Kirke

Vindelev Kirke

Vindelevvej 23
7300 Jelling

Bygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Kort til kirken

Sogneoplysninger for Vindelev Sogn

Vejle Provsti
Haderslev Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Vejle
Indbyggere i sognet:
315
Folkekirkemedlemmer i sognet:
289
Folkekirkemedlemmer i %:
91,75
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2009.


Vindelev Kirke er en af Danmarks ældste fra ca. 1154. I det lys er kirken en flot bygning med højt til loftet og lige og glatte mure. Set udefra skiller kirken sig ikke ud fra de fleste danske landsbykirker, og når man træder indenfor, fremtræder kirkerummet helt enkelt og traditionelt med rene hvide vægge og ensfarvet loft. Men på et meget iøjnefaldende punkt er Vindelev kirke alt andet end traditionel. Altertavlen er et stort abstrakt maleri i stærke farver. Ved første øjekast kan maleriet virke voldsomt i forhold til det enkle kirkerum, men da jeg havde siddet og kigget på billedet en tid, kom jeg frem til, at det nok er den mest interessante alterudsmykning jeg har oplevet.

Maleren Knud Nielsen, som ofte sættes i forbindelse med kunstnergruppen COBRA, flyttede til Vindelev i 1976. Kirkens alterudsmykning var dengang en mindre kopi at Thorvaldsens kristus statue. Knud Nielsen tilbød i 1992 at skænke et maleri til kirken. Det blev et sort 5-fløjet altertavlemaleri. Akademirådets udvalg for Kirkekunst ville ikke anbefale, at alle 5 tavler blev sat op og man fik derfor lavet en konstruktion, der fastholder midtertavlen, mens sidefløjene kan vendes og således bruges på skift.

Maleriet er skabt ud fra Grundtvig-salmen ”Den signede dag”. Det er fyldt med billeder, og bruger man fantasien, kan man få øje på Fristelsen i ørkenen, den opstandne Kristus, Peter, der går på vandet, Noah, der modtager duen o.s.v Når de yderste fløje af maleriet vendes, skifter billedet påfaldende, og det er blevet praksis, at vende maleriet efter lejligheden, f.eks. et bryllup eller en begravlse. Fordi maleriet indeholder så mange elementer og tilmed kan skifte udseende kan det give en ny oplevelse hver gang man ser på det.

Maleriet skabte en del splid i sognet, hvilket bestemt ikke var kunstnerens hensigt. Der blev opstillet en liste til menighedsrådet med det ene formål at få maleriet fjernet, men efter flere års diskussioner har menighedsrådet ved en afstemning besluttet, at lade maleriet blive på sin plads over alteret.


Lisa Hildegardt
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke


Stort foto af disse altertavler, klik på billede


Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Vindelev Kirke
Fotograferet  i  april  2009,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel