Ballerup Kirke

Ballerup Kirke

Sct. Jacobs Kirke

Sankt Jacobs Vej 1B,
2750 BallerupBygget år ca. 1200 - 1250


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Ballerup Sogn

Ballerup - Furesø Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 2
Øvrige kirker i sognet:

Skovvejskirken

Kommune
Ballerup
Indbyggere i sognet:
14.095
Folkekirkemedlemmer i sognet:
10.247
Folkekirkemedlemmer i %:
72,70
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Ballerup kirke (Sct. Jacobs kirke) er opført omkring år 1200, men er præget af mange senere ombygninger og udvidelser.

Kirken består nu af romansk skib og kor, tårn fra omkring 1525, samt sideskib mod nord fra 1885 med samtidigt sakristi nord for koret. Våbenhuset ved tårnets nordside er fra senmiddelalderen, men alle oprindelige detaljer er nu skjult af sideskibets murværk.

Den oprindelige kirke bestod af skib, kor og apsis (= korrunding), - alt bygget af kampesten. Hverken i det ydre eller i det indre har kirken formentlig set meget anderledes ud end de ca. 2000 andre landsbykirker, der rundt om i landet blev bygget på samme tid. Der kan endnu udvendigt på skibets sydmur ses spor af en af de oprindelige indgange. Et par tilmurede romanske vinduer er i øvrigt de eneste bevarede oprindelige detaljer i murværket.

På et meget tidligt tidspunkt er den oprindelige apsis blevet nedbrudt. Muligvis er dette sket samtidig med at kirken fik hvælvinger i stedet for det oprindelige bjælkeloft. En lille svagt krummet murflade i hjørnet til højre for alteret er nu det eneste spor af den forsvundne apsis.

Lisa Hildegardt
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Ballerup Kirke
Fotograferet  i  april  2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel