Brøndbyøster Kirke

Brøndbyøster Kirke

Park Alle 45, Brøndbyøster
2605 BrøndbyBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Brøndbyøster Sogn

Glostrup Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Brøndby
Indbyggere i sognet:
5.381
Folkekirkemedlemmer i sognet:
4.065
Folkekirkemedlemmer i %:
75,54
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


Kristendommen kom til Danmark omkring år 826 og det fremgår af runestenen på Jelling Kirkegård, at Kong Harald Blåtand i år 950 havde gjort danskerne kristne! De første kirker blev dengang bygget af træ. Måske sådan har den første kirke i Brøndbyøster også været. Det ved vi ikke. Men engang i 1100-tallet blev den nuværende kirke af kampesten bygget.

Der er 85 siddepladser.

I årene 1658-60 var Danmark imidlertid i krig med svenskerne! Og under denne krig blev Brøndbyøster Kirke meget beskadiget, fordi de svenske soldater brugte kirken som sove- og spiserum for sig selv og deres heste.

Efter to års mishandling af kirken var den i så dårlig stand, at myndighederne gerne så, at den blev nedrevet fuldstændigt. Men det ville de lokale brøndbyøsterborgere ikke finde sig i. Derfor gik de i gang med at genrejse kirken og den stod klar til brug allerede i 1667.

Indtil reformationen i 1536 var Brøndbyøster hovedsogn for Brøndbyvester og Brøndbyøster. I 1583 blev Brøndbyvester imidlertid hovedsogn, fordi præsten det år byggede en større gård her til sig selv og sin store familie. Brøndbyøster Kirke blev annex-kirke og den gamle præstegårde blev Annex-gården.

Annexgården eksisterer ikke mere, men har ligget på det område i Brøndbyøster landsby, som i dag udgør den nye kirkegård, "Annexgården", som er en moderne sognegård, der blev opført i 1968 samt præsteboligen, der blev opført i 1963.

I 370 år var Brøndbyøster Kirke således annex-kirke til Brøndbyvester. Men det blev der imidlertid ændret på igen da Brøndbyøster Kirke i 1955 blev hovedkirke i det nyoprettede Brøndbyøster Pastorat.Mere om Kirken

Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Brøndbyøster Kirke, Glostrup Provsti
Fotograferet  i  april/maj  2008,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel