Fredensborg Slotskirke

Fredensborg Slotskirke

Slottet 10,
3480 Fredensborg



Bygget år ca. 1726


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Fredensborg Slotskirke er lukket for offentligheden, undtagen i juli måned, hvor der arrangeres omvisninger på Slottet.
Kontakt Slots og ejendomsstyrelsen for nærmere oplysninger.


Sogneoplysninger for Asminderød Sogn

Fredensborg Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 2
Øvrige kirker i sognet:

Asminderød Kirke

Kommune
Fredensborg
Indbyggere i sognet:
9.509
Folkekirkemedlemmer i sognet:
7.879
Folkekirkemedlemmer i %:
82,86
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.




Fredensborg Slotskirke er en kirke i tilknytning til Fredensborg Slot. Kongefamilien bruger primært Fredensborg Slotskirke til dens kirkelige handlinger, senest til prinsesse Isabellas barnedåb 1. juli 2007. Dog har dronningen fastholdt den århundredgamle tradition, at slotskirken stilles til rådighed for menighederne i Asminderød-Grønholt sogne, og derfor holdes der åbne gudstjenester i kirken næsten hver søndag.

Oprindeligt blev der ikke opført en kirke i forbindelse med det nye slot, da det primært var tiltænkt som en sommeresidens for kongen. I stedet holdt hofprædikanter hyppigt gemaksprædikener, mens de faste beboere blev henvist til sognekirken i Asminderød. Da Frederik 4. begyndte at bruge slottet mere permanent projekterede man i 1724 en række nye bygninger, deriblandt en slotskirke, der blev indviet i 1726.

Slottet, og derved den nye kirke, forblev dog i Asminderød Sogn, således at kirken ikke har sit eget sogn. Forholdet mellem den nye kirke og sognekirken var dog ikke helt afgrænset. Da der udenfor slotsporten voksede en lille by op, med beboere der fortrinsvis havde deres gang på slottet opstod der tvivl om hjemhørsforholdet. Således klagede Asminderøds degn i 1735 over at slotskantoren betog ham hans biindtægter. Amtmanden udstedte da en erklæring om, at kun de kongelige betjente kunne benytte slotskirken, mens alle andre — marketenderen undtaget — skulle svare til degnen i Asminderød. Tvivlspørgsmålet var dog oppe mange gange, bl.a. fordi den lokale præst gjorde tjeneste i kirken.

I 1700-tallet lød kaldsbreve altid på, at den nyudnævnte sognepræst til Asminderød og Grønholt sogne også skulle fungere som slotspræst ved Fredensborg. Således blev præsterne der kaldtes i 1728, 1738 og 1743 udnævt til "Slotspræst i Fredensborg og sognepræst til Asminderød og Grønholts sogne".

Lisa Hildegardt
Stort foto, så klik på billede
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel Fredensborg Slotskirke, Fredensborg Provsti. All © copyright Jens Kinkel



Fotograferet  i august 2010,  af  Jens  Kinkel



All © copyright Jens Kinkel