Herlev Kirke

Herlev Kirke

Herlev Bygade 29,
2730 HerlevBygget år ca. 1450


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Herlev Sogn

Gladsaxe-Herlev Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Herlev
Indbyggere i sognet:
4.122
Folkekirkemedlemmer i sognet:
2.744
Folkekirkemedlemmer i %:
66,57
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


Herlev Kirke

Herlev Kirke er med sine mere end 500 år med betydelig margen kommunens ældste bygning.

Grundlæggelsen tilskrives på en sten i våbenhuset Matthis Jensen, der ejede to brydegårde i sognet, men det er næppe helt korrekt. Han døde i 1480 og kirkens ældste dele er fra omkring år 1400. Til gengæld har han sandsynligvis bidraget med tilbygning af både våbenhus, sakristi og kirketårn.

Før denne kirke blev opført måtte borgerne herfra vandre helt til Gladsaxe kirke. Herlev kirke fik status af annexkirke til Gladsaxe, og Herlev blev først et selvstændigt sogn i 1921, 12 år efter kommuneadskillelsen.

I 1539, dvs. få år efter reformationen, overdrog kongen ejerskabet af Herlev Kirke til Københavns Universitet. Det tilknytningsforhold bestod helt indtil 1934, hvor kirken overgik til selveje.

Svenskekrigene 1658-60 gik voldsomt ud over Københavns omegn, og det gik også hårdt ud over Herlev Kirke, der siges at være blevet brugt som stald af de svenske tropper. Først omkring år 1700 fandt man midler til restaureringen af den medtagne kirke.

Restaureringsarbejde er dyrt og tidskrævende, så der er gået årtier mellem hvert arbejder op gennem de følgende århundreder.

I 1960 blev der bygget nyt sakristi på kirkens nordside.

I midten af 1990'erne ønskede menighedsrådet at få en moderne udsmykning af kirken. Man nåede frem til, at de tre vinduer i østvæggen ikke skulle åbnes, men derimod forsynes med malerier. I 1997 kunne man indvie tre malerier i vinduerne og et maleri på alterbordets forside af Bodil Kaalund.


Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Herlev Kirke
Fotograferet  i  maj  2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel