Humlebæk Kirkes Historie
Kirken og dens historie

Humlebæk Kirke er placeret ved strandvejen lige nord for kunstmuseet Louisiana. Indtil 1924 standsede Ny Strandvej lige nord for Kirken. Der hvor strandvejen nu går lå det daværende Humlebæk Hotel, der blev revet ned i forbindelse med videreførelse af strandvejen nordpå.

Humlebæk hørte oprindelig til Asminderød Sogn. For borgerne i Sletten og Humlebæk holdt kapellanen gudstjeneste under åben himmel i Lave Skov og på Sletten Skole. Der var et stigende pres for en lokal kirke og i 1866 tog en kreds af bebore i Asminderød, Grønholt og Fredensborg initiativ til oprettelsen af et kapel.

Der blev nedsat en komite – blandt andet med deltagelse af hofballetmester August Bournonville. Kammerherre C. Brun fra Krogerup var blandt bidragyderne og skænkede et stykke land til formålet.

Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede blev valgt til arkitekt og grundstenen blev lagt den 13. juni 1868 under overværelse af kong Christian den IX. Samme år 20. december blev kirken taget i brug.

Kirken blev bygget i byzantinsk rundbuestil, hvor kor og skib blev dækket af rundbuede tøndehvælvinger. Fra starten blev kirken af ukendte årsager benævnt “Capellet”.

Udsmykning

Kirkens udsmykning er løbende blevet renoveret og udskiftet. Bag alteret ses et smukt glasmosaik udført af Sven Havsteen Mikkelsen, som forestiller lysets kamp mod mørket eller livets kamp mod døden.

Alteret

Alteret er oprindelig skabt af E. Zeuthen Nielsen i 1868. På nordsiden af alteret hænger det oprindelige altermaleri med Kristus på korset udført af A. Dorph i 1868. Kalk, disk (lille bakke til brød) og oblatæske er fra 1868 og kirkens vinkande fra 1873.

Døbefonten

Døbefonten er ældre end kirken og blev oprindelig lavet i 1846 af H. Dalhoff til Helligåndskirken i København. Kirkefonten blev skænket til Humlebæk Kirke i 1895 af patronatet for Helligåndskirken.

Skibet

Kirkeskibet er formentlig ophængt ved kirkens indvielse i 1868 og er skænket af fisker og dykker Jens Jensen. Skibet forestiller orlogsbriggen med 12 kanoner og er formentligt ophængt i forbindelse med kirkens indvielse. Man ved med sikkerhed, at det fandtes i kirken i 1878. Orglet

Det nuværende orgel er bygget af orgelbygger Carsten Lund i 1997 og består af 24 stemmer og tre transmissioner fordelt på tre manualer og pedal.

Kirken brænder

Natten mellem den 18. og 18. december 1898 blev de lokale borgere vækket ved råb om brand. Det viste sig, at kirken stod i lys lue. Som det fremgår af en gammelt nummer af Helsingør Dagblad viste en undersøgelse, at et glaceret varmerør fra en ovn var blevet sprængt af varmen og havde antændt træværket. Ilden blev slukket ved hjælp af de lokale fiskere og folk fra Krogerup. Kirken var ilde tilredt, men allerede den 22. oktober 1899 kunne kirken genindvies.

Lær mere om Humlebæk Kirke

Du kan læse mere om Humlebæk Kirke i Tage Jensens bog “Humlebæk Kirkes historie” og i Humlebæks Sogns Kirkeblad. I kirkebladet kan du læse om koncertarrangementer, kirketure, konfirmationsforberedelse og meget andet. Info om Humlebæk Kirkes historie i denne artikel er i vid udstrækning hentet fra Tage Jensens bog.