Ledøje Kirke

Ledøje Kirke

Kirkevej 6, Ledøje
2765 SmørumBygget år ca. 1225


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Ledøje Sogn

Frederikssund Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Egedal
Indbyggere i sognet:
959
Folkekirkemedlemmer i sognet:
831
Folkekirkemedlemmer i %:
86,65
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


En mærkværdig middelalderkirke, og sort snak i Klokketårnet.
Den lille murstenskirke Ledøje Kirke, som er opført i 1225 er et af Danmarks mest besynderlige bygningsværker fra middelalderen. Kirken stammer fra begyndelsen af 1200-tallet. Sandsynligvis er den bygget som en slags herregårdskirke til et herresæde, der forsvandt tidligt. Arkitekturen er usædvanlig, fordi kirken har to etager. Fra den øverste etage kan man kigge ned til underetagen. Øverste etage har muligvis været til herskabet. Arkitekturen kendes fra Tjekkiet og det böhmiske område, hvor disse kirker oftest er borgkapeller. Flere af bygningsdelene i Ledøje er importeret fra Nederlandene. Derfor er kirken også monument over en tid, hvor Danmark for alvor var blevet en del af Europa.

Middelalderlige kirkeklokker har ofte en religiøs indskrift, men ikke i Ledøje Kirke. Den ene af klokkerne har til gengæld en højst besynderlig indskrift. Der står: xxxx nnnvnnnnn mmmmmmmmnm pppppp rrr ss gggg aaaa. Det giver ikke umiddelbart nogen som helst mening. Et støbermærke viser, at klokken er fra Oluf Kegges hånd. Kegge var klokkestøber i middelalderens slutning, og hans arbejder kan ses i adskillige kirker. Ingen ved, om indskriften er et slags kryptogram, eller om der er system i galskaben. Måske har Oluf Kegge simpelthen manglet et forlæg, han kunne skrive af efter. Ledøje Kirkes tårn er i øvrigt en senere tilføjelse til dobbeltkapellet. Det kom først til omkring 1500.

Ledøje Kirke har den ejendommelighed, at kirken simpelt hen er delt i to etager - dog således, at man fra “overkirken” kan kigge ned i “underkirken”. Disse arrangementer kan kun forklares på den måde, at kirkens bygherre har været en stormand, der har ønsket at fremhæve sin og sin families særstilling i menigheden.

Nogle historikere mener, at det var landsbyernes fri bønder, der sluttede sig sammen om at bygge deres Sognekirker. Ideen er unægtelig “demokratisk” og i smuk overensstemmelse med højskoletanken og vor tids opfattelse af folkekirken; men vi kender ikke et eneste tilfælde, hvor det kan dokumenteres at have været tilfældet. Det stemmer heller ikke særlig godt overens med vort kendskab til 1100-tallets Danmark i øvrigt. Det var et land, hvor man endnu holdt trælle - et land, hvor stormændene skiftedes til at dele bispestolene og de andre mægtige embeder imellem sig.

Bygherrerne bag vore kirker må være de mange små og store godsejere, der i 1100-tallet besad størstedelen af landets jord. De mægtigste af dem, som Hvide-slægten ved Sorø, kunne flotte sig med rundkirker, tvillingtårne - ja, en enkelt femtårnet! - og herskabspulpiturer. De fleste byggede bare en ganske almindelig kirke.

Skrevet af Lisa Hildegardt
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel

Første sal
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Ledøje Kirke, Frederikssund Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i august 2010,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel