Lyngby Kirke

Lyngby Kirke

Lyngby Kirkestræde 1,
2800 LyngbyBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Kongens Lyngby Sogn

Kongens Lyngby Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Lyngby-Taarbæk
Indbyggere i sognet:
13.117
Folkekirkemedlemmer i sognet:
9.222
Folkekirkemedlemmer i %:
70,31
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Lyngby Kirke er byens eneste bygning fra middelalderen og kommunens vigtigste historiske monument.

Lyngby Kirke ligger højt og majestætisk på kirkebakken omgivet af Thehuset i slotsparken ligger. Måske har der ligget en trækirke på kirkebakken omkring år 1000, hvor landsbyen og sandsynligvis også vandmøllen allerede eksisterede. I midten af 1100-tallet opførtes så den første stenkirke, hvis mure var af utildannede marksten med partier af kalksten fra Stevns Klint, som let lod sig forme til hjørner og vinduesindfatninger. Dele af muren i denne kirkes skib er bevaret i de nuværende mure, medens det smallere kor er forsvundet ved kirkens udvidelse.

I anden halvdel af 1400-tallet blev kirken ombygget og udvidet i gotisk stil til sin nuværende skikkelse: Skibet blev forlænget 3 meter mod vest (måske for at opnå en bedre fundering), og murene blev forhøjet et lille stykke. Tårnet blev forhøjet med 2 etager og klokkerne flyttet en etage op, for at de kunne høres hen over det forhøjede tag. På sydsiden lige over for tårnet blev der tilbygget et kapel. Derefter blev der bygget 3 hvælvinger inde i skibet. Koret blev erstattet af en forlængelse mod øst i samme bredde som skibet, og der indbyggedes 2 hvælvinger. Disse 5 hvælvingsfag blev forsynet med kalkmalerier. Af kirkens inventar er det mest iøjnefaldende altertavlen fra 1602 med Christian IVs navnetræk i øverste venstre hjørne (AK i det modsatte hjørne er hans dronning Anna Katrine). C. F. Eckersbergs store maleri fra 1829 af Den Hellige Nadver dækker over 6 firkantede tekstfelter på størrelse med de 3 øverste. Prædikestolen er lige som altertavlen i højrenaissance og stammer fra 1598. Den bærer figurer af de 4 evangelister Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.

Lisa Hildegardt
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Lyngby Kirke, Kongens Lyngby Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i august 2010,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel