Nærum Kirke

Nærum Kirke

Kirkeåsen 10,
2850 NærumBygget år 1932


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Nærum Sogn

Rudersdal Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Rudersdal
Indbyggere i sognet:
5.351
Folkekirkemedlemmer i sognet:
3.943
Folkekirkemedlemmer i %:
73,69
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


Enhver kan se det, når man nærmer sig: Nærum kirke er en sammensat størrelse!

Den ældste del af kirken er indviet den 13. marts 1932 og den nuværende kirke den 14. december 1997.

Mellem disse to datoer skjuler sig en kroget byggehistorie, hvis faser er en afspejling af opståede behov: Allerede fire år efter indvielsen kunne sognet ikke længere undvære et kirketårn med klokke og et våbenhus. I 1977 tog man sognegården syd for kirken i brug. Indtil da havde man hverken mødelokaler eller kontorfaciliteter.

I årene 1977-79 gennemgik kirkerummet en omfattende restaurering, hvorunder korpartiet fik en helt ny udformning. I 1982 blev kirkens gamle jernklokke erstattet af tre nye malmklokker. Og endelig skete der i 1997 en total ændring af kirkerummet, som blev gjort dobbelt så stort. Samtidig opførtes kontorfløjen mod nord.

Trods disse mange ændringer fremtræder kirkekomplekset som en naturlig helhed domineret af det store, smukke kirkerum og med de øvrige lokaler samlet omkring to ”klostergårde” mod nord og syd.


Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Nærum Kirke, Rudersdal Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i august 2010,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel