Reerslev Kirke

Reerslev Kirke

M. W. Gjøes Vej 18, Reerslev
2640 HedehuseneBygget år ca. 1130


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Reerslev Sogn

Høje Tåstrup Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Høje-Taastrup
Indbyggere i sognet:
1.869
Folkekirkemedlemmer i sognet:
1.563
Folkekirkemedlemmer i %:
83,63
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


De første kirker i Danmark blev opført fra omkring år 950 til omkring år 1100 og var af træ. Der er næsten intet bevaret fra dem, de få levn vi har, f.eks. "Hørningplanken" (nu på Nationalmuseet) viser, at trækirkerne har været dekoreret og bemalet i farver.

Omkring år 1050-1100 begyndte man at opføre kirker i sten, dels nye, dels afløsere af trækirkerne. I alt går ca. 1800 eksisterende danske kirker tilbage til middelalderen.

Opførelsen af de første sjællandske stenkirker kan næppe, i økonomisk henseende, have hvilet på domkapitlet i Roskilde. Lidt efter år 1000 bliver Roskilde førende kirkeligt centrum. Under Svend Estridsen og Harald Hen tilgår der kirken gode indtægter. Men omkring år 1100 synes de efterfølgende regenter Erik Ejegod, Erik Emune og Erik Lam at interessere sig mere for kirken i Lund. Dermed stagnerer Roskildekirkens økonomi, og det er netop i de år Reerslev kirke bygges (1100-1160).

Bygherrerne bag vore kirker må snarere være at finde blandt de mange små og store godsejere, der i 1100-tallet besad størstedelen af landets jord.

Reerslev kirke består af romansk kor og skib, sengotisk kapel og sakresti i nord samt en vestforlængelse og tårn fra begyndelsen af 1870-erne. Et tårn ved det romanske skibs vestende og et våbenhus foran syddøren, begge gotiske, blev nedrevet 1870-72. Samtidig blev kirken skalmuret, kun på nordsiden mellem de to sengotiske tilbygninger iagttages oprindeligt murværk.

Det romanske anlæg er opført af tilhugget granit (marksten) og kridtkvadre, som må være hentet ved Stevns klint.

Kirken var fra første færd hvidkalket både udvendig og indvendig.

De sengotiske tilbygninger er opført af munkesten, ældst af byggearbejderne er hvælvslagningen, der må henføres til engang i 1300­tallet.

Reerslev kirke hørte efter reformationen under Kronen, og blandt Roskildegaards lensmænd nævnes Sigvardt Urne. Dens indkomster blev 1688 overdraget organistembedet ved Roskilde Domkirke, mens kaldsretten senere kom til Chr. Ludvig v. plessen til Lindholm og fra ham til greverne på Ledreborg, som i begyndelsen af 1800-erne overdrog den til Kronen.

1841 afgav organistembedet kirken, der blev inkorporeret blandt stiftlandsbykirkerne.

Den overgik til selveje i 1950-erne.

Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Reerslev Kirke, Høje Tåstrup Provsti
Fotograferet  i februar   2008,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel