Strø Kirke

Strø Kirke

Strøvej 55A, 3320 SkævingeBygget år ca. 1150


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Strø Sogn

Hillerød Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1
Kommune
Hillerød
Indbyggere i sognet:
629
Folkekirkemedlemmer i sognet:
516
Folkekirkemedlemmer i %:
82,03
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Strø kirke er første gang nævnt i historiske dokumenter i 1195. Kirken er sandsynligvis ældre. I kirken har vi Frederiksborg Amts ældste kendte håndarbejde, nemlig alterkalken af sølv, hvis fod er fra ca. 1325. Det udskårne trækors, krucifikset, i alterbuen, er også fra omkring år 1300.

Strø kirkes oprindelige dele - skibet og koret - er opført af kampesten i romansk stil i 1100-tallet. Senere byggedes et sakristi på korets nordside og i venstre gavl findes et tårn (ca. 1500) med et trappehus, i gotisk stil og af munkesten.

I 1702 opførtes et våbenhus i bindingsværk i sydsiden, men det blev nedrevet og genopbygget i tegl i 1764. Da apsis som før omtalt styrtede ned i 1738 blev et nyt 5-sidet apsis opført og der blev opført en støttepille, ligesom taget på sakristiet blev fornyet. Alteret blev repareret af en snedker fra Hillerød.

I kirkens kor ses kalkmalerier bestående af storblomster, blomsterrosetter, rankeslyng og bladværk isprængt korte skriftbånd samt en biskopfigur.
Kirkens ældste inventar er den klumpede granitdøbefont fra romansk tid. Den har tidligere stået oppe i koret. Dåbsfadet fra 1830 er af tin og har Frederik den VI´s kronede monogram. Tidligere var der et messingfad i døbefonten, men det blev brugt som delvis betaling for tin-fadet. Dåbskanden stammer også herfra.

Krucifikset, der hænger i korbuen er fra ca. 1300. Figuren er ret flad og skåret ud i eet og er ikke ret detaljeret. I brystkassen er der et relikviegemme som nu er lukket med en træprop. Krucifikset har sandsynligvis oprindeligt hængt i Æbelholt kloster. Krucifikset fremstiller den sejrende Kristus med kongekrone på hovedet. Altertavlen er fra ca. 1600 formentlig udført hos Bernt, snedker i Slangerup. De tre malerier på alteret er malet af Anton Dorph i 1875. I midten ses den opstandne Kristus, til venstre Paulus med sværdet, og til højre Peter med nøglerne.

Alterstagerne fra 1730 synes at være kopier af kirkens tidligere stager fra 1625. Alterbibelen er fra 1589 - Frederik den II´s Bibel (på alteret i Roskilde domkirke er der ligeledes en Bibel fra 1589) Alterkalken er sjælden. Bægeret er fra 1747 og foden fra 1325 og forestiller Johannes apostel med kalk. Johannes den ældre med hat og stav, Jesu hudstrygning, korsbæringen med Simon af Kyrene med jødehat og en bøddel. Jesus på korset mellem Maria og Johannes. Opstandelsen - Jesus med korsfane foran kisten. Langs fodranden af alterkalken står der. "Jakob Povlsen, kannik i Roskilde og Strø kirkens sognepræst lod mig gøre". Jakob Povlsen blev for øvrigt biskop i Roskilde i 1344. Bægeret er fra 1747og bærer Frederik den V´s kronede spejlmonogram. Disken er fra 1747 og er forgyldt med en graveret blomst i stedet for et kors. Oblatæsken er fra 1865 med graveret konturkors og tornekrone på låget. Skeen er fra 1902. Vinkanden er fra 1848 Københavnsk porcelæn , sort med et guldkors.

Kirkeskibet i Strø kirke er en kopi af galeasen Anna Møller af Svendborg. Det blev ophængt i Strø kirke i 1983.

Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Strø Kirke, Hillerød Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i maj 2010,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel