Vangede Kirke

Vangede Kirke

Vangedevej 50,
2820 GentofteBygget år 1974


Kirkens Arkitekt:   Johan Otto von Spreckelsen

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Vangede Sogn

Gentofte Provsti
Helsingør Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Gentofte
Indbyggere i sognet:
10.122
Folkekirkemedlemmer i sognet:
 7.051
Folkekirkemedlemmer i %:
69,66
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Vangede Kirke blev bygget i 1970'erne og indviet den 17. marts 1974.

Kirken er tegnet af arkitekten Johan Otto von Spreckelsen, og keramikeren Tue Poulsen deltog i udformningen af alter, kors, døbefont og prædikestol.

Byggematerialet er håndstrøgne teglsten i alle murflader, vinduer består af tykke, indmurede glasblokke samt af fire ovenlysvinduer. Loftet domineres af en kassetteudsmykning, som også kendes fra von Spreckelsens store triumfbue i Paris.

Orglet, som har 40 registre, er ligeledes tegnet af von Spreckelsen. Det er indsat i en sort smedejernsramme og bygget af Th. Frobenius og Sønner i 1979. Dets placering i kirken leder tanken hen på en altertavle – idet alteret er placeret midt i kirkerummet.

I kirkens nordlige hjørne står en lille træfigur med Kristus og de fire evangelister. Det menes udført af billedhuggeren H.W. Bissen og stammer fra den midlertidige Vangede Kirke. I den lille kirkesal ses en Kristus-figur i sortlakeret aluminium tegnet af kunstneren Harry W. Holm.

Uden for findes et slankt, fritstående kirketårn eller kampanile bestående af tre kirkeklokker i en udførelse svarende til kirkens orgel. Tårnet er opført af Brødrene Anker Hasle ApS.

Lisa Hildegardt
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Vangede Kirke, Gentofte Provsti. All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i august 2010,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel