Absalons Kirke

Sønder Boulevard 73
1720 København V.Bygget år 1934

Kirkens Arkitekter:  A. Wittmack og V. Hvalsøe

Sognets hjemmeside

Lukket

Pr. 1. juli 2014.


Den nuværende stenkirke blev indviet den 2. september 1934. Den 23. november 1919 kunne man indvie den midlertidige trækirke. Den blev kaldt "cykelskuret", og havde plads til 240. Den var projekteret til 35.000 kr., men endte med at koste 73.000 kr. Det var ikke alene et økonomisk problem – det viste sig vanskeligt at få den indviet på den planlagte dag, fordi en kirke på det tidspunkt skulle være betalt før indvielsen. Trækirken fungerede, til man i 1933 begyndte at bygge den nuværende stenkirke. Trækirken endte sine dage i Rødvig på Stevns, først som Sømandshjem, siden som kollektiv, og huset brændte i 1980erne.

Trækirken.

Absalons sogn blev oprettet ved Kgl. Resolution af 24. august 1917. Den 1. oktober samme år blev det udskilt fra Skt. Matthæus sogn, som var blevet meget stort. Det var på et tidspunkt helt oppe på 70.000 mennesker som følge af den store indvandring fra landet til storbyen København omkring århundrede-skiftet. De første par år var Gethsemane kirke sognekirke. I 1918 rettede man henvendelse til Kirkefondet, om det kunne give eller udlåne en midlertidig trækirke til Absalons sogn. Inventaret ville man så selv anska00e.

Det københavnske Kirkefond var i hele det efterfølgende forløb den bærende økonomiske kraft.

Lisa Hildegardt
Absalons Kirke
Absalons Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
S Kirke
Fotograferet  i  juni  2006,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel