Allinge Kirke

Allinge Kirke

Kirkeplads 5,
3770 AllingeOmbygget år 1892


Kirkens Arkitekt:  Mathias Bidstrup

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Allinge-Sandvig Sogn

Bornholms Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Bornholms
Indbyggere i sognet:
1.729
Folkekirkemedlemmer i sognet:
1.397
Folkekirkemedlemmer i %:
80,80
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Kirken er fra 1200-1300, restaureret 1992.

Allinge kirke er kirke for Allinge-Sandvig Sogn. Sognet er i sin tid udskilt fra Olsker Sogn, hvortil det var anneks lige til 1941. Kirken, - der i 1569 kaldes ‘Alende Capell’-
Allerede i middelalderen synes skibet forlænget mod vest. Og senere - antagelig i renæssancetiden - tilbyggedes et vesttårn.

I 1892 skete den store ombygning under ledelse af Mathias Bidstrup. Hele den østlige del, som var den oprindelige kirke, blev fjernet. I stedet blev der bygget et tværskib, - og helt mod øst en korbygning.

Kirken fik efter denne ombygning omkring 600 siddepladser. I dag er let af kirkens siddepladser dog halveret.

Kirken, der nu er gulkalket, har overalt træloft. For langhusets vedkommende en flad tøndehvælving.

I Allinge bliver klokken aldrig 9, - hvis man da ellers skal tro tårnuret. Maleren, der i sin tid skulle male urskiven, har således ikke forstået, hvordan man skriver 9 med romertal (IX).

Lisa Hildegardt
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Allinge Kirke, Allinge-Sandvig Sogn, Bornholms Provsti
Fotograferet  i  august 2008,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel