Blågårds Kirke

Blågårds Plads 6A
2200 København N.Bygget år 1926

Kirkens Arkitekt:  Johan Nielsen

Sognets hjemmeside

Lukket
Blågårds Kirke, kirke på Blågårds Plads på Nørrebro i København. Den nuværende kirke blev opført 1925-26 efter tegninger af arkitekten Andreas Clemmensen i nygotisk stil i røde teglsten. Kirken erstattede en midlertidig kirke fra 1905, der var tegnet af Martin Nyrop og opført af kokkolitplader. Nyrops planer for en permanent kirke blev aldrig gennemført på grund af 1. Verdenskrig.

Clemmensens kirke, hvis sydfacade vender ud mod Blågårds Plads, er opført i fuld harmoni med pladsen, der var blevet anlagt 1912-16 af arkitekten Ivar Bentsen og udsmykket med skulpturer af billedhuggeren Kai Nielsen.

Kirkens indre er overdækket af en hvælvet trækonstruktion. Alterbordet er dækket med farvede keramikfliser, på alterbordet står et krucifiks fra 1956 udført af Claus Baumbach (1890-1987). Nordvæggens tre vinduer fik i 1992 indsat glasmalerier af Mogens Jørgensen.

Blågårds Kirke blev nedlagt i sommeren 2008. Kirken har dog stadig en række funktioner, bl.a. benyttes den i weekender af Serbisk-ortodoks menighed til gudstjenester. I efteråret 2009 forsøges kirken udnyttet som koncertkirke efter tysk forbillede. Bl.a. benyttes kirken til begivenheder arrangeret af LiteraturHaus på Nørrebro.Blågårds Kirke Blågårds Kirke
Blågårds Kirke
Blågårds Kirke
Fotograferet  i  juni  2006,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel