Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8,
2700 Brønshøj
Bygget år 1180

Kirkens Arkitekt:

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Brønshøj Sogn

Bispebjerg-Brønshøj Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1
Kommune
København
Indbyggere i sognet:
8.744
Folkekirkemedlemmer i sognet:
5.896
Folkekirkemedlemmer i %:
67,43
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Brønshøj Kirke ligger i Brønshøj.

Kirken har siden sognets indlemmelse i Københavns Kommune, i 1901, været den ældste bygning i København og er opført i 1180'erne af biskop Absalon i romansk stil med kridt-kvadre fra Stevns som materiale.
Tårnet er tilføjet omkring 1450 og er bygget af røde munkesten i gotisk stil, våbenhuset er tilføjet i 1892, mens sakristiet, mod nord, stammer fra 1942.

Kirken blev oprindeligt indviet til Sankt Laurentius og nævnes første gang i to pavebreve fra den 21. oktober 1186 og den 25. marts 1193, hvori det fremgår, at Absalon ejede et bol i Brønshøj samt kaldsretten til kirken. Ligeledes nævnes det i brevet, at Absalon gav begge dele til Roskilde bispesæde, dog med det forbehold at han beholdt brugsretten i sin levetid.

Under svenskernes besættelse i 1658 blev kirkens indre ryddet og antagelig brugt til våbenværksted.
Kirken klarede sig dog gennem krigen i modsætning til f.eks. den daværende Rødovre Kirke. Altertavlen og døbefonten blev bevaret, mens det øvrige inventar gik tabt. Ligeledes havde englænderne en lejr på kirkegården i 1807.

Lisa Hildegardt
Bavnehøj Kirke
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke
barok-altertavle fra 1587
Brønshøj Kirke
Lorenz Jørgensens fornemme prædikestol fra 1678
Lorenz Jørgensens fornemme prædikestol fra 1678
Lorenz Jørgensens fornemme prædikestol fra 1678
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke
Frobenius-orglet (20 stemmer) fra 1975
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke
Brønshøj Kirke
Fotograferet i august 2006, af Jens Kinkel
All © copyright Jens Kinkel