Hans Egedes Kirke

Hans Egedes Kirke

Vardegade 14,
2100 København Ø.


Kirkens hjemmeside


Bygget år 1930

Kirkens Arkitekter: Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe


Sogneoplysninger for Hans Egedes Sogn

Holmens og Østerbro Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1
Kommune
København
Indbyggere i sognet:
6.432
Folkekirkemedlemmer i sognet:
4.230
Folkekirkemedlemmer i %:
65,76

Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Bygeriet startede allerede i 1923 med meninghedshuset og boliger for præst og graver. Menighedssalen tjente som midlertidig kirke til byggeriet var færdigt i 1930.

Byggeriet blev finansieret af Kirkefondet, og kirkens arkitekter var Arthur Wittmaack og Vilhelm Hvalsøe.

I 1995 blev kirken renoveret, og ved den lejlighed blev graverboligen sløjfet. Kirkerummet blev også istandsat i efteråret 2006.

Kirken er opført i røde teglsten i en enkel stil med hjørnepilastre og glatte gavle. Østgavlen er dog dekoreret med høje smalle blændinger i næsten hele bygningens højde. Vinduerne i kirkedelen er høje og rundbuede, i 1700-tallets barokstil. Taget er et let opskalket ryttertag tækket med sorte tegl. I nordenden er det afvalmet. Over kirkefløjen sidden en kobbertækket tagrytter med lanterne og spir, som huser kirkens klokker.

Vestgavlens indgang til kirken har en kalkstensportal, som krones af en mindtavle for Hans Egede, med en engel på hver side.

Lisa Hildegardt


Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke
Hans Egedes Kirke

Fotograferet i juni/september 2006, af Jens Kinkel
All © copyright Jens Kinkel