Frederiksberg Kirke

Frederiksberg Kirke

Pile Allé 1,
2000 FrederiksbergBygget år 1734

Kirkens Arkitekt:  Felix Dusart

Sogneoplysninger for Frederiksberg Sogn

Frederiksberg Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 2
Øvrige kirker i sognet:

Frederiksberg Slots Kirke

Kommune
Frederiksberg
Indbyggere i sognet:
16.411
Folkekirkemedlemmer i sognet:
10.681
Folkekirkemedlemmer i %:
65,08

Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2015.
Frederiksberg Kirke, kirke ved Frederiksberg Runddel i København, opført 1733-34. Kirken skulle ligesom to tidligere kirker på stedet (1653 og 1681) betjene en udflyttet menighed fra den hollandske koloni på Amager.

Arkitekten var hollænderen Felix Dusart, der i valget af en ottekantet plan fulgte sit hjemlands protestantiske centralkirketradition. Loftshvælvingen hviler på otte træsøjler, hvorimellem der fra 1864 er pulpiturer; våbenhuset er fra 1865.

Prædikestolsalterets maleri, Nadveren (1839-40), er af C.W. Eckersberg; antependium og messehageler (1970) er tegnet af Mogens Jørgensen.

Lisa Hildegardt
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Frederiksberg Kirke
Fotograferet  i  juli  2006,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel