Korsvejskirken

Korsvejskirken

Sirgræsvej 81,
2770 KastrupBygget år 1973

Kirkens Arkitekt: Holger Jensen

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Korsvejens Sogn

Amagerland Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1
Kommune
Tårnby
Indbyggere i sognet:
8.064
Folkekirkemedlemmer i sognet:
6.148
Folkekirkemedlemmer i %:
76,24

Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


Korsvejskirkens historie Korsvejskirken, Københavns Stift, bygget 1973. Sognet er udskilt fra Kastrup Kirke. Det startede med en indsamling i lokalområdet i 1948 for at ska00e midler til en kirke.

Dette resulterede i nedsættelse af en komite i 1953, som i 1966 opnåede byggetilladelse.
Arkitektopgaven blev overladt til Holger Jensen, hvis særprægede pyramideagtige kirkebygning vakte en vis opmærksomhed.
Byggeriet stod på i 1971-1973, hvorefter kirken blev taget i brug. I 1982 opførtes desuden et klokketårn.

 • 1949    Kirkesagen starter. Kastrup sogn påbegynder indsamling til en ny kirke.
 • 1951    Handelsgartner Oluf Kristensen skænker en grund til anvendelse for den kommende kirke
 • 1953    Der dannes en komite, der skal forestå arbejdet i forbindelse med etableringen af den nye kirke. Første møde holdes den 23. maj
 • 1966    Sognegrænserne fastlægges. Byggetilladelse foreligger.
 • 1970    Byggesagen behandles i Kirkeministeriet, der derefter giver igangsætningstilladelse.
 • 1971    Grundstenen nedlægges ved en højtidelighed lørdag den 18. december med deltagelse af præster, provst og biskop Willy Westergaard Madsen, der murer den første sten.
 • 1973    Kirken står færdig og tages i brug første gang ved indvielsen søndag den 13. maj af Københavns biskop Willy Westergaard Madsen.
 • 1982    1. søndag i advent ringer kirkeklokkerne for første gang i det nyopførte kirketårn.
 • 1983    15. maj. Kirkens 10-års jubilæum. Festgudstjeneste. Prædikant Københavns biskop Ole Bertelsen.
 • 1988    Udbygning af menighedssalen og nyt kapel.
 • 1993    Kirken tager sit nye alterkors i brug.
 • 1998    13. maj. Kirkens 25-års jubilæum. Festgudstjeneste søndag den 17. maj - 5. søndag efter påske - ved Københavns biskop Erik Norman Svendsen.Korsvejskirken
Korsvejskirken
Korsvejskirken
Korsvejskirken
Korsvejskirken
Korsvejskirken
Korsvejskirken
Fotograferet i juni 2006, af Jens Kinkel
All © copyright Jens Kinkel