Store Magleby Kirke

Store Magleby Kirke

Kirkevej 6,
2791DragørBygget år 1200

Kirkens Arkitekt:

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Store Magleby Sogn

Amagerland Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Dragør
Indbyggere i sognet:
9.597
Folkekirkemedlemmer i sognet:
7.921
Folkekirkemedlemmer i %:
82,54
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.
Store Magleby Kirke omtales allerede i 1370 og er dermed den næstældste kirke på Amager. Der har dog ganske givet ligget en kirke - her på Amagers højeste punkt 8 meter over havet - allerede i 1200-tallet. Der er intet tilbage af den oprind...elige kirke bortset fra nogen gravminder og lidt inventar.

Kirken fremtræder ikke som en almindelig dansk landsbykirke, og dens særpræg forstærkes yderligere, når man ser indskrifter på et særligt sprog både inde i kirken og udenfor. Det er de indvandrede nederlændere og deres særlige privilegier, der gør sig gældende. De fik nemlig ved deres ankomst omkring 1521 overdraget kirken. Helt indtil 1937 var det således byen, det vil sige gårdejerne, der ejede kirke og kirkegård.

Frem til 1735 foregik gudstjenesterne på det særlige sprog, som taltes i Hollænderbyen - en blanding af nederlandsk, tysk og dansk. Derefter prædikedes skiftevis på dansk og hollandsk indtil januar 1811, hvorefter der udelukkende taltes dansk.

Kirkebygningen blev fornyet og ombygget i en sådan grad i 1611, at dens særlige stil må siges at datere sig fra dette tidspunkt. Forbilledet for denne "ny" kirke synes at være fundet i Nederlandene. Om denne begivenhed vidner en lille sandstenstavle med Christian den 4.'s navnetræk på kirkens nordmur.

Kirken fik dog sit nuværende udseende ved en større ombygning i 1731, hvor muren bl.a. blev gjort lavere og vinduerne fik deres nuværende form. Også denne ombygning er mindet ved en tavle med Christian den 4.'s navnetræk. Denne sidder på østgavlen over præstedøren. Begge mindetavler er affattet på nederlandsk.

Gå en tur på den smukke kirkegård - her ligger mange generationer af Hollænderbyens slægter begravet. Talrige af de gamle gravsten beretter den særlige historie om sognets beboere med navne som Crilles, Pieter, Tønnes, Agth, Marchen eller Leudo og med efternavne som Jansen, Dirchsen, Zibrandtsen og Corneliussen.


Lisa Hildegardt
St. Magleby Kirke
St. Magleby Kirke
St. Magleby Kirke
St. Magleby Kirke
St. Magleby Kirke
St. Magleby Kirke
St. Magleby Kirke
Fotograferet i juni 2006, af Jens Kinkel
All © copyright Jens Kinkel