Sankt Matthæus Kirke

Sankt Matthæus Kirke

Matthæusgade 31, 1665 København V.Bygget år 1880

Kirkens Arkitekt: L. Fenger

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Vesterbro Sogn

Vor Frue-Vesterbro Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 9
Kommune
København
Indbyggere i sognet:
41.618
Folkekirkemedlemmer i sognet:
23.213
Folkekirkemedlemmer i %:
55,78
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Sankt Matthæus Kirke, på Vesterbro, Københavns Stift, bygget i 1880. Området hørte oprindeligt til Frederiksberg Kirke, som i sidste halvdel af 1800-tallet slet ikke kunne rumme de mange tilflyttere til nabobydelen Vesterbro.

I 1868 opstod bevægelsen for at få bygget en kirke på Vesterbro, men mangel på kapital udsatte dette, indtil Københavns Magistrat i februar 1876 besluttede at skænke en byggegrund i Valdemarsgade til projektet samt et kontantbeløb på 60.000 kr., såfremt et tilsvarende beløb blev fremska00et ad privat vej. To år senere nedlagdes grundstenen, og den 7. nov. (Allehelgens søndag) 1880 blev kirken indviet.

Den var tegnet af arkitekt L. Fenger, der også havde tegnet Jacobskirken på Østerbro. Den enorme altertavle på 11 x 9 m blev udført af professor Henrik Olrik og forestiller Jesu Bjergprædiken. I 1978 gennemgik kirken en gennemgribende restaurering, hvor man i vid udstrækning forsøgte at genskabe kirkens indre udseende. Kirkens originale jernklokker blev den 1. nov. 1992 udskiftet med nye af malm.

På begge sider af koret ses en række ældre kirkebænke, der ikke harmonerer med de øvrige bænke i kirken. Da kirken i sin tid skulle bygges, fik sponsorer løfte om, at de ville blive mindet med et porcelænsskilt med deres navn på en af pladserne i kirken- uden dog at denne plads på nogen måde blev sponsorens private. Senere fik kirken mere moderne bænke, og i 1905 blev skiltene fjernet og lagt til side. Ca. 90 senere blev disse genfundet, og af historiske grunde besluttedes det at genplacere dem på nogle af de bevarede oprindelige kirkebænke.

I en lang årrække kunne kirkegængere derimod leje et aflåst stolestade i kirken, som ved fremmøde blev låst op af kirketjeneren. Såfremt lejeren ikke var mødt op inden anden salme, blev stolestadet gjort tilgængelig for andre. Man kan stadig se nøglehullerne til disse på nogle af de midterste stolestader.Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Sankt Matthæus Kirke
Fotograferet i juni/august 2006, af Jens Kinkel
All © copyright Jens Kinkel