Ruts Kirke

Ruts Kirke

Kirkevej 1, 3790 HasleBygget år ca. 1200


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Rutske Sogn

Bornholms Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Bornholms Regionskommune
Indbyggere i sognet:
617
Folkekirkemedlemmer i sognet:
495
Folkekirkemedlemmer i %:
80,23
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Kirken har gjort tjeneste som sømærke. Den var i middelalderen indviet til S. Michael, ærkeenglen, hvis hellige steder med forkærlighed lagdes højt, og den helgen, hvis dyrkelse tidligst kan spores på øen, hvor hans navn påkaldes i fire tid...ligmiddelalderlige runestensindskrifter, en enkelt gang endog med fortrin for Guds Moder.

Første gang kirken nævnes er 1490, og den kaldes da efter helgenen (Sancti Michelssoge men året efter omtales den som Røs kirke, et navn, som snarest indeholder et lokalitetsbetegnende ord og allerede 1621 antager den »lærde« form ''ecclesia Rutziana af Ruth den Moabitiske''

Denne form har for længst sejret og fik i ældre tid lejlighedsvis, i analogi med andre bornholmske kirker, tilføjet et helt meningsløst »Sankt«. Rutsker sogn er nu anneks til Hasle, men i ældre tid, i hvert fald endnu 1621, var forholdet omvendt, hvilket minder om, at denne by, ligesom de øvrige små søkøbstæder, i gammel tid var af så ringe betydning, at den oprindelig var annekteret til den landkirke, på hvis sognegrund den er opstået. I middelalderen tilhørte kirken ærkebispen i Lund, men ved reformationen overgik den til kronen, hvorunder den endnu hørte i 1809.

Den er i løbet af 1800'rne overgået til fuld selveje.

Lisa Hildegardt
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Ruts Kirke, Rutske Sogn, Bornholms Provsti
Fotograferet  i  august 2008,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel