Sions Kirke historie
Sions Kirkes historie
En aprilaften i 1893 kom Pastor Krag med et forslag i menighedssamfundetsbestyrelse i Skt. Jakobs sogn, om at der skulle bygges en anekskirke i Frihavnskvarteret.

Præcis et år efter bliver planen ændret, og den nye plan var, at der skal bygges hele 3 kirker i det store Skt. Jacobs sogn.

Den første var Sions kirke.

Efter en aftengudstjeneste i Skt. Jacobs kirke, fulgtes en lille gruppesamfundsmedlemmer hjem. Samtalen kom til at handle Pastor Krags forestående sølvbryllup, som de naturligvis ville samle ind til. Efter flere forslag til en gave nævnte én i selskabet at man kunne samle ind til den nye Sionskirke og overrække gaven til Pastor Krag og frue på dagen. Der blev indsamlet ikke mindre end kr. 43.000,-

Det lykkedes at bygge Sionskirke for indsamlede midler og det blev i alt kr. 70.000,-

Grunden som Københavns kommune skænkede blev den som Pastor Krag havde søgt om, på den betingelse at kirken kom til at rumme mindst 700 siddepladser, samt at kommunen ikke fremover ville blive afkrævet økonomisk støtte til kirkens drift.

D. 9. juli 1895 kunne der holdes grundstensnedlæggelse, og det fortælles i den forbindelse at biskop Skat Rørdam kun ville gå med til at den nye kirke blev kaldt Sionskirke, hvis det blev stavet med ”S” og ikke med ”Z”

De indsamlede midler tillod heller dog ikke indkøb af et orgel, man måtte klare sig med at leje et hos en orgelbygger.

Men allerede i 1898 skænkede enken Hanne Marie Andersen kr. 2.000,- så var der råd til et orgel. Hun betingede dog at kirken til gengæld betalte hende en årlig livrente svarende til 3 % af renteindtægterne samt fri vedligeholdelse af hendes gravsted indtil 1947.

Af sparehensyn blev kirken opført uden kirketårn, arkitekten anbragte et lille klokketårn på taget, og først efter 25 år, i 1921 fik kirken sit tårn skænket at fabrikant H.V. Christensen og hustru.

I sommeren 1896 stod Sionskirke færdig og d. 27. september fandt indvielsen sted.