Sundkirken

Sundkirken

Lodivej 9,
2300 København S.Bygget år 1956

Kirkens Arkitekt: G. H. Christiansen

Sognes hjemmeside
Sogneoplysninger for Sundkirkens Sogn

Amagerbro Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
København
Indbyggere i sognet:
6.198
Folkekirkemedlemmer i sognet:
4.017
Folkekirkemedlemmer i %:
64,81

Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


Sundkirken på Amager, Københavns Stift, bygget 1956.

Den er tegnet af arkitekt G.H. Christiansen.
Oprindelig hørte området under den nærliggende Filipskirke, som i 1942 ansatte en hjælpepræst til at varetage den nordlige del af sognet. Året efter opstilledes en barakkirke med navnet Kirken ved Sundet. I 1945 blev Sundkirkens sogn oprettet, og navnet ændret til Sundkirken.
Der indledtes en indsamling til bygning af en mere varig kirke. I samarbejde med kirkefondet rejstes den nødvendige kapital og byggeriet gik i gang, hvor barakkirken havde ligget.
I 1956 kunne kirken tages i brug. A.P.Møller og hustrus fond skænkede kirkeklokken. I 2004-2005 var kirken genstand for en omfattende ombygning, som skabte et mere lyst kirkerum.


Sund Kirken
Sund Kirken
Sund Kirken
Flintholms Kirke
Sundkirken
Sundkirken
Sundkirken
Fotograferet i juni/august 2006, af Jens Kinkel
All © copyright Jens Kinkel