Svaneke Kirke

Svaneke Kirke

Kirkepladsen 2,
3740 SvanekeBygget år ca. 1350


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Svaneke Sogn

Bornholms Provsti
Københavns Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Bornholms
Indbyggere i sognet:
974
Folkekirkemedlemmer i sognet:
782
Folkekirkemedlemmer i %:
80,29
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Den oprindelige Svaneke Kirke, hvoraf der udefra endnu ses en rest i den nuværende kirkes sydmur var en ganske lav firkantet bygning der målte ca. 10,5x9 meter.

Svaneke blev købstad i 1555, men havde allerede dengang haft sin egen kirke i henved 200 år. Af gavn var den byens kirke, men af navn kun et kapel, da den egentlige sognekirke fra gammel tid var Sankt Ibs Kirke.

Lunds stifts landebog omtaler således endnu i 1569 "Suannicke Capell". Den lille kirke blev i tidens løb udvidet med bl.a. tårnet, som Nationalmuseet tidsfæster til 1500 tallet. Dog findes der en af Bornholms provst i 1625 forfattet beskrivelse, hvori det hedder, at Svaneke har "en lille gammel kirke uden tårn". Det spåntækte spir stammen fra 1789. Dette bærer som vindfløj byens våben, en forgyldt svane. 2 våbenhuse blev også tilbygget, men atter nedrevet i 1837, da kirkens nuværende hovedindgang blev indrettet. Det nordre våbenhus har foruden at være indgang til kirken haft en noget usædvanlig funktion, idet der en overgang i det 18. århundrede var krudtmagasin på dets loft. Af det søndre ses der udefra endnu svage spor, hvor dets tag var bygget sammen med kirkens murværk.

Så længe de 2 våbenhuse eksisterede, var det nuværende våbenhus i tårnrummet endnu en del af selve kirkerummet. Hernede stod bl.a. døbefonten. Det var altså en indskrænkning, der fandt sted, da man i 1837 tilmurede den rundbuede åbning, der forbandt de 2 afdelinger, og dette viste sig i længden at være utilfredsstillende, idet der blev for få siddepladser. Kirken var jo i forvejen ikke stor.

Lisa Hildegardt
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel
Svaneke Kirke, All © copyright Jens Kinkel


Fotograferet  i maj   2009,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel