Bursø Kirke

Bursø Kirke

Bursøvej 39B,
4930 MariboBygget år "ukendt"


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Bursø Sogn

Maribo Domprovsti
Lolland-Falsters Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Lolland
Indbyggere i sognet:
251
Folkekirkemedlemmer i sognet:
220
Folkekirkemedlemmer i %:
87,65
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Denne lille kluntede - men alligevel så charmerende Bursø Kirke, der mere ligner et kapel, er beliggende på Lolland. Det er en kullet kirke (dvs. uden tårn) fra begyndelsen af 1400-tallet og (vistnok) viet til Sankt Dionysius. Murene er af røde munkesten over en dobbelt skråkantsokkel, der bærer hjørnelisener. De er bedst bevaret på koret og en del ændret på skibet. Det romanske kor er i øvrigt usædvanlig rigt på fine murdetaljer - krydsende rundbuer, savskifter og tandsnit. I korgavlen står et oprindeligt rundbuevindue tilmuret - alle øvrige er udvidet i senere tid. Det senromanske skib er forlænget mod vest og har på sydsiden en bevaret gesims med rudefrise under et fornyet savskifte. Skibets falsede rundbuedøre sidder begge i murfremspring.

Våbenhuset er opført i 1870 og forsynet med hvælving.

Kvindeindgang på nordside er tilmuret og anbragt i et fremspring i muren. Loftet i kirkens rum er fladt. 125 siddepladser.

Lisa Hildegardt
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Bursø Kirke
Fotograferet  i  oktober  2007, og april 2009 af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel