Fuglse Kirke

Fuglse Kirke

Fuglsevej 25B, Fuglse
4960 HolebyBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Fuglse Sogn

Maribo Domprovsti
Lolland-Falsters Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Lolland
Indbyggere i sognet:
528
Folkekirkemedlemmer i sognet:
451
Folkekirkemedlemmer i %:
85,42
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Ret fremtrædende på en lille, stejl bakke i det ellers temmelig flade landskab ligger Fuglse kirke, der i middelalderen var indviet til Skt. Laurentius. Efter vistnok total ombygning blev den i 1595 indviet til den hellige Trefoldighed.

Den oprindelige, sikkert romanske, granitkirke var i slutningen af 1500-tallet blevet så forfalden, at den helt måtte ombygges, til dels på bekostning af Henning Gøye til Kærstrup, og der er i det nuværende murværk ingen spor af middelalderlige dele.

I sin nuværende skikkelse er kirken en ren renæssancebygning, bestående af kor og skib med tårn i vest og begravelseskapeller mod nord og syd, oprindelig oprettet af herregårdene Kærstrup og Søholt. Nordkapellet er af usædvanlig form, nemlig tresidet. Senere er der ved tårnets vestside tilføjet et lille våbenhus.

Koret, skibet og de to kapeller er opført af genanvendt, mere eller mindre tilhuggen kampesten, iblandet munkesten, mens tårnet næsten udelukkende er af røde mursten. I september 2010 fik Fuglse kirke et kirkeskib, bygget af tidl. fisker Olaf Jørgensen, Errindlev. I lighed med kirkeskibet i Torslunde er også Fuglse kirkeskib bygget som et familieprojekt. SKibet er en tremastet bramsejlsskonnert, hvis original er bygget på Troense skibsværft. Olaf Jørgensen har selv navngivet skibet " Lyset" og navneskiltet på skibet er en omsmeltet urkæde skæket af kirkens graver Jørgen Madsen lavet hos guldsmed Kelø i Maribo.
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fuglse Kirke
Fotograferet  i  oktober  2007, og april 2009 af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel