Lille Løjtofte Kirke

Lille Løjtofte Kirke

Sportsvej 6,
4900 NakskovBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Løjtofte Sogn

Lolland Vester Provsti
Lolland-Falsters Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Lolland
Indbyggere i sognet:
166
Folkekirkemedlemmer i sognet:
143
Folkekirkemedlemmer i %:
86,14
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Kirken er opført i Valdemarstiden uden tårn og er senest blevet restaureret i 1799.

Den lille romantiske Kirke har blot 80 siddepladser. Kor og skib er opført i romansk tid af munkesten over en rigt profileret sokkel. Begge døre sidder i portalfremspring. Norddøren er blændet og delvist og desværre ødelagt af et vindue. Syddøren er bevaret med rundstavsprofiler og klokapitæler.

I nordmuren ses et rundbuevindue med savskifte langs buen og spor efter en rundstav under sålbænken. Våbenhuset er fra sengotisk tid. Skibet har fladt loft, koret har fået indbygget hvælv i gotisk tid. Den lave korbue er formodentlig oprindelig. Altertavlen er fra 1595, storfeltets maleri er fra 1843. Prædikestolen er fra o.1580. Kalkstensfonten er importeret fra Gotland og tillægges Majestatis. På kummen ses den tronende Kristus, Bebudelsen, Besøgelsen, Fødslen, Hyrderne på marken og De hellige tre konger. På foden ses fire liggende løver.

Lisa Hildegardt
Lille Løjtofte Kirke
Lille Løjtofte Kirke
Lille Løjtofte Kirke
Lille Løjtofte Kirke
Lille Løjtofte Kirke
Lille Løjtofte Kirke
Lille Løjtofte Kirke
Lille Løjtofte Kirke
Lille Løjtofte KirkeFotograferet  i    2007,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel