Tillitse Kirke

Tillitse Kirke

Tillitse Kirkevej 1A,
4983 DannemareBygget år ca. 1200


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Tillitse Sogn

Lolland Vester Provsti
Lolland-Falsters Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Lolland
Indbyggere i sognet:
489
Folkekirkemedlemmer i sognet:
404
Folkekirkemedlemmer i %:
82,62
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Kirke er i sin oprindelige romanske stil med apsis, kor og skib bygget i Valdemarstiden (1200-1250) I 1625 lod den daværende ejer af Rudbjerggård, Joachim von Barnewitz, opføre et gravkapel i forlængelse af kirken mod vest. Gravkapellet blev i 1856 ved en stor restaurering lagt til kirken. Ved samme lejlighed blev et våbenhus på sydsiden erstattet af et nyt mod vest i forlængelse af kirken.

Klokkestabelen blev revet ned og klokkerne flyttet op over kirkens hvælvinger, som havde erstattet det oprindelige bræddeloft.

De nuværende meget store spidsbuede vinduer menes også at kunne føres tilbage til restaureringen i 1856.

Altertavlen er fra 1642 skåret af Jørgen Ringnis.

Lisa Hildegardt
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Tillitse Kirke, Lolland Vester Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Fotograferet  i  marts  2007 og juni 2012,  af  Jens  KinkelAll © copyright Jens Kinkel