Våbensted Kirke

Våbensted Kirke

Våbensted Byvej 4, Våbensted
4990 SakskøbingBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Våbensted Sogn

Lolland Østre Provsti
Lolland-Falsters Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Guldborgsund
Indbyggere i sognet:
668
Folkekirkemedlemmer i sognet:
584
Folkekirkemedlemmer i %:
87,43
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Våbensted kirke stammer fra det 13 århundrede. Altså fra Valdemar Sejrs tid.

Tårnet blev først rejst i 1674 og det har fået denne indskription: Cornelius Lerche til Nielstrup og Aasmark, kgl. maj. Chr. V. Stats- og Cancelliråd og stiftsbefalingsmand over Lolland og Falster haver med sin kjære, men salige hustru Anna Kirstine Friis år MDCLIX (1659), der han var ...Fr. III Ambassadeur hos Phillippum IV, Konge i Spanien, til kristelig brug udloved to tusind Rigsdaler, hvilke han til dette fast ganske forfaldne Guds Hus at reparere, dets bortkomne ornamenter at indkøbe, saa og dette Taarn af grunden at opbygge, Gud fornemlig til ære, Kirken til mærkelig forvidelse og Beprydelse, sig og sin salig hustru og paarørende venner til en christelig Afmindelse, haver henvendt, og blev samme forfærdiget MDCLXXIV (1674).

I det enkle kirkerum uden hvælv, findes to indmurede ligsten. Dels for Johan Oxe, ridder til Nielstrup. Død 1534. Dels Iver Nielsen, sognepræst i Våbensted og Engestofte. Død 15 september 1618.

Prædikestol fra begyndelsen af det 17 århundrede. Forsynet med træsnitarbejder forestillende de fire evangelister.

Lisa Hildegardt
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens Kinkel
Våbensted Kirke, Lolland Østerr Provsti. All © copyright Jens KinkelFotograferet  i  oktober  2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel