Givskud Kirke

Givskud Kirke

Kirkebakken 13, Givskud
7323 GiveBygget år ca. 1100


Kirkens Arkitekt:  

Sognets hjemmeside

Sogneoplysninger for Givskud Sogn

Grene Provsti
Ribe Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Vejle
Indbyggere i sognet:
1.158
Folkekirkemedlemmer i sognet:
1.060
Folkekirkemedlemmer i %:
91,54
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Denne lille smukke landsbykirke, er fra 2. halvdel af 1100-tallet. De oprindelige bygningsdele er rejst af frådsten og utilhuggede kampesten over en svagt markeret sokkel af frådsten med skråkant.

Begge de romanske døre er bevaret, syddøren, som er i brug, rundbuet, den tilmurede norddør ”kvinde-døren” i omrids af synlig indvendig planke-overdækning.

I kor og skib er der, ved en istandsættelse i 1923, genåbnet i alt 4 romanske vinduer med rundbue i skibets nordvæg og koret. De gamle ruders nuprede glas fandtes intakt, og må anses for at være meget gamle.

Korbuen har været omkranset af 4 rundbuede vægblændinger, som nok har dannet ramme om kalkmalede sidealterbilleder. De nordlige blændinger er velbevarede, mens de sydlige er gennemskåret af opgangen til prædikestolen.

I det indre kirkerum, der har bjælkelofter, står korbuen, der delvis er muret af munkesten.

Døbefonten er en granitfont fra middelalderen, og øverst på kummens kant er der udhugget et tovlignende bånd, en levning af tøndebåndet, der er på de allerførste kirkers træfonte. Løven, der er hugget ud i døbefonten, er et gammelt symbol for Kristus, den kæmpende Gud.

I kirken nedenfor koret har den gamle klokke fået sin plads. Der er meget sjælden, fra omkring 1217, har spiralornamenter, og har været i brug lige indtil 1963, da den slog en revne. Glasmosaikruden i korets østvindue er udført af Knud Lollesgaard og viser et kors, Kristi sejr over døden, samt en due, helligåndens symbol.

Kirken har gennemgået en større restaurering i 1961-62, hvor inventaret blev udskiftet tillige med orglet.

Egekorset over døbefonden har tidligere haft plads på alteret.

Lisa Hildegardt
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke
Givskud Kirke


Fotograferet  i april   2009,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel