Aversi Kirke

Aversi Kirke

Tornelundsvej 21 Aversi, 4690 HaslevBygget år ca. ????


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Aversi Sogn

Næstved Provsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Næstved
Indbyggere i sognet:
185
Folkekirkemedlemmer i sognet:
159
Folkekirkemedlemmer i %:
85,95
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2012.


Kirken nævnes i skriftlige kilder helt tilbage til 1370, men der findes ingen spor efter den romansk kirke nogen steder i murværket. Den nuværende kirke som vist her, står på samme sted. Kor og skib er opført i gotisk tid samt tårn, våbenhus og sakristi mod nord er opført i sengotisk tid, alt i munkesten.

Koret hviler på en dobbelt skråkantsokkel og har mod nord en savskiftegesims bag sakristiet. Korets hvælv er formodentlig oprindeligt, skibets hvælv, og Altertavlen er opstillet i 1840 men indeholder ældre dele fra 1720-tallet.

Den romanske granitfont er en monolit, under mundingsranden ses en tovsnoning og derunder cirkler, der mødes i et kors, derunder ses en omløbende stav krydset af fire lodrette stave, hulningen er ret lille, så muligvis er der tale om et vievandskar.

Lisa Hildegardt
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Aversi Kirke, Næstved Provsti
Fotograferet  i  februar  2008,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel