Bråby Kirke

Bråby Kirke

Bråby Bygade 13B,
4690 HaslevBygget år ca. 1370


Kirkens Arkitekt:  

Sognes hjemmeside

Sogneoplysninger for Bråby Sogn

Tryggevælde Provsti
Roskilde Stift

Kirker i sognet/kirkedistriktet: 1

Kommune
Faxe
Indbyggere i sognet:
352
Folkekirkemedlemmer i sognet:
295
Folkekirkemedlemmer i %:
83,81
Oplysningerne om indbyggere og folkekirkemedlemmer er pr. 1. januar 2013.


I landsbyen Bråby – få kilometer fra Haslev – ligger Bråby kirke, hvis inventar hovedsagligt stammer fra perioden 1556 – 1967.
I disse 411 år var Bråby kirke herregårdskirke, og ejet af Gisselfeld. Den første ejer var rigshofmester Peder Oxe til Gisselfeld.
Han ombyggede kirken til sit private mausoleum.

Nordkapellet over for våbenhuset blev i 1695 ombygget til herskabsstol af Adam Levin Knuth til Gisselfeld. Under kapellet indrettedes Knuthslægtens gravkammer. Stolens nederste relief i form af et overdimensioneret dødningehoved, henviser til krypten nedenunder.

Ved korskranken finder man en kalkstensdøbefont, der stammer fra anden del af 1100-tallet, og er importeret fra Gotland.

Lisa Hildegardt

Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde Provsti
Bråby Kirke, Tryggevælde ProvstiFotograferet  i  marts  2007,  af  Jens  Kinkel
All © copyright Jens Kinkel